Inleiding

Oliebollenbakkerij Nanning is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Oliebollenbakkerij Nanning houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Oliebollenbakkerij Nanning te Houten/

 

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Oliebollenbakkerij Nanning gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op nieuwsbrief, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, een internet klantenaccount heeft, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Oliebollenbakkerij Nanning. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses. Oliebollenbakkerij Nanning gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Oliebollenbakkerij Nanning, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen. Als u hier geen prijs meer opstelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

 

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Oliebollenbakkerij Nanning. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Oliebollenbakkerij Nanning. 

 

Afmelden

Oliebollenbakkerij Nanning houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Oliebollenbakkerij Nanning geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, email etc.) kunt u dit per e-mail melden bij info@oliebollenbakkerijnanning.nl.

 

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Oliebollenbakkerij Nanning over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Oliebollenbakkerij Nanning. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Oliebollenbakkerij Nanning met uw gegevens omgaat.

 

Klikgedrag en IP-adres

Op de websites van Oliebollenbakkerij Nanning worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Oliebollenbakkerij Nanning haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Oliebollenbakkerij Nanning ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

 

Gebruik van Cookies door Oliebollenbakkerij Nanning

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.

Oliebollenbakkerij Nanning gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. Oliebollenbakkerij Nanning maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van Oliebollenbakkerij Nanning, haar groepsmaatschappijen en eventueel door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Maar ook als u ingelogd bent bij Oliebollenbakkerij Nanning kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie. Voor websites van Oliebollenbakkerij Nanning is uw emailadres de gebruikersnaam.

 

Hoe kunt u cookies weigeren?

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Microsoft Edge of Google Chrome) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

 

Wijzigingen

Oliebollenbakkerij Nanning behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy beleid van Oliebollenbakkerij Nanning.

 

OLIEBOLLENBAKKERIJ NANNING
LANGE SCHAFT 36B
3991 AP HOUTEN
0654222532
info@oliebollenbakkerijnanning.nl

KVK NR : 68009739
BTW NR : NL001940970B73